Sovellusarkkitehtuuri

Sovellusarkkitehtuuri

Sovellusarkkitehtuuri kuvaa sovelluksen teknologioita ja -rakennetta sekä niiden välisiä yhteyksiä. Hyvin määritelty ja jäsennelty sovellusarkkitehtuuri on äärimmäisen tärkeää, sillä sen avulla voidaan rakentaa parempia ja luotettavampia ohjelmistoja. Sovellusta suunniteltaessa on otettava huomioon monia eri näkökohtia, kuten käyttöliittymä, liiketoimintalogiikka, tietojen tallennus ja verkkoyhteydet.

Tietokantojen suunnittelu on myös tärkeä osa sovellusarkkitehtuuria. Näin varmistetaan tietojen tallentamisesta ja hakemisesta tietokannasta tai muusta tietovarastosta tehokkuus mahdollisimman hyvin ja luotettavasti. Arkkitehtuurin suunnittelu koostuu yleensä joukosta erilaisia teknologioita, kieliä ja liiketoiminnallisia tarpeita. ODC on kumppanisi sovellusarkkitehtuurin suunnittelussa.