Disaster Recovery (Back up)

Disaster Recovery (Back up)

Disaster recovery (Back up) on prosessi tai joukko prosesseja, joilla suojellaan sähköisiä tietoja fyysisiltä tai ohjelmallisilta katastrofeilta. Se sisältää eri tapoja, joilla estetään tietojen menetys ja palautetaan menetetyt tiedot.

Varmuuskopioita on kolmea eri tyyppiä:

-Täysi

-Inkrementaalinen

-Differentiaalinen varmuuskopiointi.

Täydellinen varmuuskopiointi kopioi kaikki tiedostot aina, kun se suoritetaan. Inkrementaalinen varmuuskopiointi kopioi vain tiedostot, jotka ovat muuttuneet edellisen varmuuskopioinnin jälkeen. Differentiaalinen varmuuskopiointi kopioi vain tiedostot, jotka ovat muuttuneet edellisen täyden varmuuskopioinnin jälkeen.

Tärkein tekijä varmuuskopiointistrategian valinnassa on palautumispisteen tavoite (RPO). RPO on ajassa mitattu suurin siedettävissä oleva tietohäviön määrä. Esimerkiksi neljän tunnin RPO tarkoittaa, että varmuuskopioinnin välillä ei saa kadota tietoja yli neljän tunnin ajalta. RPO:n on oltava pienempi kuin Recovery Time Objective (RTO), joka on katastrofista toipumiseen kuluva suurin sallittu aika.

Katastrofien jälkeisen toipumissuunnitelman ensimmäinen vaihe on määritellä, mitä tietoja on suojattava ja kuinka paljon suojausta tarvitaan. Tähän sisältyy sen määrittäminen, mitkä järjestelmät ja sovellukset ovat organisaation kannalta kriittisiä, eivätkä voi olla poissa käytöstä pitkiä aikoja. Siihen kuuluu myös sen määrittäminen, kuinka paljon tietoja voidaan menettää vaikuttamatta haitallisesti liiketoimintaan.

Kun organisaation kriittiset järjestelmät ja sovellukset on tunnistettu, seuraava vaihe on kehittää varmuuskopiointistrategia, joka täyttää RPO- ja RTO-vaatimukset. Varmuuskopiointistrategiaa kehitettäessä on otettava huomioon monia tekijöitä, kuten

  • varmuuskopioiden tyyppi (täydelliset, inkrementaaliset, differentiaaliset).
  • varmuuskopioiden tiheys
  • varmuuskopioinnissa käytettävät välineet
  • varmuuskopioiden ulkoinen varastointi
  • varmuuskopioiden säilytysaika
  • varmuuskopioiden testaus

ODC on apunasi, kun luot toimivaa Disaster recovery strategiaa.