ODC Kapasiteetti - Kapasiteettia joustavasti ja
luotettavasti pilvestä

ODC Kapasiteetti – Kapasiteettia joustavasti ja
luotettavasti pilvestä

ODC Kapasiteetti on IaaS-palvelu (Infrastructure as a Service), joka tarkoittaa palvelininfrastruktuurin ja siihen liittyvien ylläpitotoimien ulkoistamista palveluntarjoajan hoidettavaksi. Palveluun sisältyy rajattomasti skaalautuvan tallennustilan ja laskentatehon tarjoaminen asiakkaille joustavalla käyttöön perustuvalla hinnoittelulla. Palvelu soveltuu organisaatioille, jotka eivät halua investoida omiin laitteisiin ja laitetiloihin, tai tarvitsevat skaalautuvaa kapasiteettia liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

ODC Kapasiteetti sisältää asiakkaan tarpeen mukaisesti mitoitetut resurssit, eli suorittimia, keskusmuistia, levytilaa, varmistuspalvelua, tietokantoja, virtuaalikoneita, palomuureja, verkkoja ja tietoliikennettä juuri asiakkaan tarpeisiin joustavasti sovitettuna. Kapasiteettipalvelun saa käyttöön asiantuntijoidemme valmiiksi asentamana, mutta tarjoamme asiakkaalle myös täydet hallintarajapinnat palvelun itsenäiseen hallintaan.

Jos kiinnostuit ODC Kapasiteetista, niin me autamme mielellämme palvelun suunnittelussa, käyttöönotossa ja ylläpidossa. Meille on kertynyt osaamista useista ulkoistus- ja migraatioprojekteista.

Luotettava infrastruktuuri rakentuu omien konesalien ympärille

Omassa hallinnassa olevat vikasietoiset ja varmennetut laitetilat mahdollistavat kapasiteettipalveluiden tuottamisen kattavasti lähellä asiakasta. Pystymme valvomaan, hallinnoimaan ja kehittämään koko palvelukokonaisuutta sähkönsyötöstä ja jäähdytyksestä aina asiakkaan sovelluksiin asti. Kapasiteettipalvelua voi yhdistää organisaation nykyiseen joko asiakkaan tiloissa tai laitetiloissamme sijaitsevaan IT-infraan joustavasti. Laiteinvestointien ja järjestelmien elinkaari voidaan optimoida, koska voit aina valita missä työkuormia ajetaan.

Yhdistämme useimmissa asiakasympäristöissämme asiakkaan nykyiset laitteet, omista saleista tuotetut kapasiteettipalvelumme ja julkisten pilvipalvelutarjoajien ratkaisut yhtenäiseksi hybridi-infrastruktuuriksi. Kun hybridi-infraa voidaan hallita yhtenäisillä työkaluilla, on kustannusten hallinta helppoa, ja kokonaisnäkyvyys

 • IT-investointien kannattavuuden arviointi vuosia ennakkoon haastavaa. Palvelussamme maksat reaalikäytöstä kuukausittaisen seurannan mukaan.
 • Vikasietoisen ja kahdennetun ympäristön rakentaminen on kallista. Palvelumme on oletuksena kahdennettua ja varmennettua.
 • Palvelinten ja verkkojen hallinta on harvalle organisaatiolle ydinliiketoimintaa. Ulkoistamalla vapautat aikaasi tuottavaan toimintaan.
 • Asiantuntijapalvelumme tukevat ja avustavat palvelun ylläpidossa ja hallinnassa haluamassasi laajuudessa.
 • Palvelualustaamme päivitetään jatkuvasti katkotta sekä ohjelmistojen että laitteiden osalta.

Hyödyt käyttäjälle

 • Skaalautuvat ja joustavat resurssit varmistavat tehokkaan työnteon

Hyödyt liiketoimintajohdolle

 • Kustannukset käytön mukaan. Ei enää investointitarvetta omiin laitteisiin
 • Tietohallinto voi keskittyä ydinliiketoiminnan tukemiseen
 • Pienemmät koulutuskustannukset
 • Nopea ja tuettu käyttöönotto
 • Palveluntarjoajatasoinen tietoturva ja konesali-infra
 • Palvelutasosopimukset (SLA)

Hyödyt tekniikalle

 • Joustavuus kapasiteetin käyttöönotossa ja ylläpidossa
 • Mahdollisuus hyödyntää joustavasti palveluntarjoajan lisäpalveluita.
 • Konesali-infran ostoista, ylläpidoista ja tukisopimuksista aiheutuneen huolen poistuminen
 • Esim. valmiit template-pohjat nopeuttavat ja helpottavat uusien palvelin-allokaatioiden luontia.
 • Nimetty asiakaspalvelija ja monipuoliset asiantuntijaresurssit.

Viisi murrettua myyttiä

Iso julkinen pilvi on halpaa

 • Halvimpien alustojen yksikkökustannukset vaikuttavat pieniltä, mutta ne eivät sovellu kaikkiin tarkoituksiin.
 • Kustannusten läpinäkyvyys ja ennustettavuus ovat usein heikkoja. Oulun DataCenter on paikallisena ja joustavana toimijana kilpailukykyinen vaihtoehto isoillle toimijoille varsinkin kun huomioidaan saatu palvelutaso ja kustannusten ennustettavuus.
 • Julkisen pilvipalvelun purkaminen ja siirto muualle voi maksaa yllättävän paljon.

Pilvi ei ole turvallinen

 • Pilvipalvelutoimijoiden tietoturvaratkaisut ovat usein paljon parempia kuin suurtenkin yritysten omat vastaavat.
 • Tietoturvan ylläpito ja kehittäminen vaativat jatkuvaa koulutusta, mikä usein on yksityiselle yritykselle liian kallista tai muuten haastavaa.
 • Palvelutasosopimukset (SLA)

Kriittisiä palveluita ei kannata viedä pilveen

 • Useita liiketoimintakriittisiä palveluita ajetaan pilvestä ympäri maailman.
 • Ohjelmistojen keskitetty ylläpito pilvessä ratkaisee monia ongelmia ja tuo myös lisää turvaa.

Jaetussa pilvessä eri asiakkaat voivat saada tietoja toistensa verkoista

 • Asiakkaiden palvelut ovat erotettu toisistaan usealla eri tasolla, joten huoli on perusteeton.

Asiakkaat eivät tiedä, missä heidän datansa lopulta sijaitsee

 • Tämä riippuu palveluntarjoajasta. Oulun DataCenterin asiakkaiden datat sijaitsevat varmasti Oulussa.
 • Palveluntarjoajatasoinen tietoturva ja konesali-infra
 • Palvelutasosopimukset (SLA)

  Kysy lisää, vastaamme mielellämme!

  Jätä sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi, niin viestitämme tai soitamme sinulle 24h kuluessa takaisin.