ODC Laitetila - Turvallinen ja korkealaatuinen vaihtoehto omalle palvelintilalle

ODC Laitetila – Turvallinen ja korkealaatuinen vaihtoehto omalle palvelintilalle

ODC Laitetila on CoLocation -palvelu, joka sisältää paikan asiakkaiden laitteille Oulun DataCenterin konesaleissa. ODC Laitetila soveltuu erityisesti organisaatioille, jotka eivät halua investoida omiin laitetiloihin tai jotka haluavat turvallisen ja varmistetun sijainnin omille laitteilleen. Laitetilapalveluihin on mahdollista liittää kapasiteettipalveluita, ja tuotamme mielellään asennus- ja ylläpitopalvelut myös asiakkaiden laitekannalle.

ODC Laitetila sisältää räkkipaikan tai kokonaisen räkin moderneissa konesaleissa, joissa kaikki konesali-infrastruktuurin kriittiset komponentit kuten sähkönsyöttö, jäähdytys, tietoliikenne ja valvonta ovat kahdennettuja tai vähintään varmistettuja. Räkkipaikkahinnoitteluun sisältyy varmennettu sähkönsyöttö, ja kokonaisissa räkkikaapeissa sähkö veloitetaan kulutuksen mukaan. Lisäpalveluina saatavilla ovat esimerkiksi asiakaskohtaiset verkkokytkimet, dedikoidut tietoliikenneyhteydet, palomuuripalvelut ja levytila ODC:n kapasiteettipalvelusta. SLA-tasot ja ylläpitovastuut sovitaan palvelun käyttöönoton yhteydessä.

ODC Laitetila voi toimia myös yrityksen toisena konesalina esimerkiksi jatkuvuuspalvelutarpeisiin.

Turvallisen laitetilan rakentaminen itse on harvoin järkevä vaihtoehto

Laitetilojen vaatimat investoinnit ovat nykyaikana harvoin kannattavia, jos organisaation ydinliiketoiminta ei ole laajamittaisten ICT-palveluiden tuottaminen. Konsolidoimalla laitteet turvallisiin ja nykyaikaisiin laitetiloihin säästytään jäähdytyksen, sähkönsyötön ja valvonnan rakentamiselta ja ylläpidolta. Lisäksi kapasiteettia on mahdollista skaalata ylös- ja alaspäin tarpeiden muuttuessa.

 • Laitetilojemme sähkönsyöttö on varmennettu modulaarisilla UPS-varavirtalaitteilla ja konesalikohtaisilla varavoimakoneilla.
 • Modulaariset ja n+1 periaatteella rakennetut jäähdytysratkaisut sallivat mahdollisten vikatilanteiden korjaamisen jäähdytystehon kärsimättä.
 • Palvelumme skaalautuu yksittäisestä laitepaikasta kymmeniä räkkikaappeja kattaviin tilakokonaisuuksiin.
 • Meillä voit hajauttaa laitteesi kahteen maantieteellisesti erillään olevaan konesaliin.
 • Tarjoamme tietoliikenneyhteydet joko jaettuna tai dedikoituna. Tuotamme yhteysratkaisut asiakkaamme tiloihin, julkiseen internetiin ja julkipilvipalveluihin.
 • Tilamme ovat valvottuja ja vartioituja 24/7/365.
 • Laitetilapalveluihin on mahdollista liittää joustavasti kapasiteettia joko verkkoratkaisujen, levytilan, palvelinkapasiteetin tai muiden ylläpidettyjen palvelukokonaisuuksien muodossa. Sinä päätät, millä alustalla haluat työkuormiasi ajaa.

  Kysy lisää, vastaamme mielellämme!

  Jätä sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi, niin viestitämme tai soitamme sinulle 24h kuluessa takaisin.


  Hyödyt käyttäjälle

  • Turvallinen ja stabiili perusta työnteolle.

  Hyödyt liiketoimintajohdolle

  • Palvelun varmuus ja jatkuvuus 24/7.
  • Kustannusten ennustettavuus ja läpinäkyvyys.
  • Selkeä vastuunjako yrityksen ja palveluntarjoajan välillä.
  • Konesali-infra ja tietoturva aidosti palveluntarjoajatasoista.

  Hyödyt tekniikalle

  • Mahdollisuus keskittyä entistä paremmin liiketoiminnan kehittämiseen.
  • Mahdollisuus hyödyntää joustavasti palvleuntarjoajan lisäpalveluita.
  • Konesali-infran ostoista, ylläpidosta ja tukisopimuksista aiheutuneen huolen poistuminen.